Pratisyen Hekimlik Derneği'nin Yayın Organıdır.

 

PHD Adına İmtiyaz Sahibi     : Rıdvan YILMAZ 

Yayın Yönetmeni ve Editör  : Rıdvan YILMAZ

Yayın Kurulu:

Didem Gediz GELEGEN

Sema İLHAN

Ali DEMİRCAN

Remzi KARŞI

Bülent ÖNDER

Recai ALDEMİR

Kadir Karakaya

 
Yazarlara Not             

You can use this space ..........................