Pratisyen Hekimlik Derneği'nin Yayın Organıdır.

 

YAZARLARA BİLGİ

Genel Pratisyen Dergisi Pratisyen Hekimlik alanı ile ilgili denemeleri, makaleleri, bilimsel yazıları, klinik ve paramedikal haberleri, çevirileri, duyuruları ve araştırma özellerini yayınlar. Dergi üç ayda bir yılda dört sayı olarak çıkar. Yazı dili Türkçe'dir. Bir yazının dergide yayınlanabilmesi için yazının derginin ilgili kurullarında değerlendirilip uygun bulunması gereklidir. Yazı kurulu basit yazım hatalarını düzeltme, cümlelerin anlamını bozmadan daha anlaşılır kılacak değişiklikleri yapabilme hakkına sahiptir.

Yazıların hazırlanma ve gönderilme kuralları şunlardır.

  • Yazılar iki örnek halinde standart A4 boyutlarındaki kağıt üzerine, çift aralıklı olarak, 12 punto yazı boyutu ile, en fazla 8 sayfa yazılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmış olmalıdır. Grafik ve şekiller ayrıca basılmalıdır. Yazıların fotoğraflarla desteklenmesi okuyucunun dikkatini çekilmesi açısından yararlı olacaktır. Fotoğraflar tek nüsha ve katlanmadan gönderilmelidir.

  • Her yazının bir tanıtım-başlık sayfası olmalıdır. Bu sayfada sadece yazının başlığı, yazarların açık adresleri, telefon numaraları,varsa elektronik posta adresleri, olmalıdır. Yazıların tanıtım-başlık sayfası sıfır numaralı veya numarasız olmalıdır.

  • Yazıların birinci sayfalarında yazar isimleri bulunmamalıdır. Ancak yazının başlığı yazılmalıdır.

  • Araştırma yazılarında; özet (en fazla 250 kelime), Giriş, Yöntem, Gereçler, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Kaynaklar bölümleri olmalıdır.

  • Araştırma yazıları dışındaki diğer yazılarda; spot olarak öne çıkarılması istenen cümleler altı çizili karakterle yapılmalıdır. Bu tür yazıların içeriğinde önemli olan noktaları vurgulayan, okuyucunun ilgisini yazıya çekebilecek 50-75 kelimelik spot özet yazılmalıdır.

  • Kaynaklar kaynak yazım kurallarına uyularak, metinde geçtiği sırayla verilmelidir.

  • MS Word Paket Programlarında, olabildiğince yeni sürümler kullanılmalı ve CD'ye çekilmiş kopya ile yada e-posta ile gönderilmelidir.

  • Yazının dergide yayınlanması durumunda yazarına üç dergi ulaştırılır.

 
Yazarlara Not             

You can use this space ..........................